Fúvós zenekar

A Zeneiskola Fúvószenekara 2014. szeptemberében alakult újjá. Tagjai a zeneiskola fa- és rézfúvós növendékei. Rövid fennállásuk ideje alatt is számos országos, fővárosi és kerületi rendezvényen szerepeltek sikeresen. Céljaik között szerepel a gyerekekkel megszerettetni a kamarazenélést, megismertetni a zenekari játék szakmai és közösségformáló erejét. A zenekar a repertoár folyamatos bővítése mellett jelenleg is sok felkérésnek tesz eleget.

A Fúvószenekar vezetői: Dávid József és Gáspár Gyula

Gitáregyüttes

Hosszú évek óta a pengetősök kamarazenélésnek fő színtere. Tagjai a zeneiskola magasabb évfolyamos növendékei. Az együttes létszáma 8-12 között mozog. Repertoárjuk a zenetörténet széles skáláját öleli fel. Rendszeresen szerepelnek iskolai, kerületi és fővárosi rendezvényeken.

Az együttes vezetője: Kozma Istvén és Páll Zoltán

Trombitaegyüttes

A zeneiskola új együttese, mely 2012.szeptemberében alakult. A kerület rendezvényein rendszeresen szerepelnek. Együttműködnek az ütőegyüttessel, és a fafúvósokkal, ami gazdagítja, színesebbé teszi a zenekari hangzást.

A trombitaegyüttes vezetője: Tóth Zoltán 

Ifjúsági Vonós zenekar

Zeneiskolánkban nagy hagyománya van a vonós társas muzsikálásnak. A zene személyiségformáló ereje a közösségi, illetve társas muzsikálás szintjén csúcsosodik ki. A zeneiskolánkban tanuló fiatal korosztály számára a kamarazene gyakorlása alapvető élményt ad és megtartó erőnek bizonyul.

A 20-25 tagot számláló együttes munkájában negyedik osztálytól egészen a továbbképzős osztályokig vesznek részt a vonós növendékek, akik hetente másfél órában próbálnak tanszakunk tanárainak, Várföldi Anna és Juhász Zita vezetésével. A zenekar repertoárja a barokk zenétől a kortárs zenéig terjed. Mindkét vonós együttesünk munkáját nagyban segíti a nyári zenei tábor, ahol az új tagoknak is lehetősége nyílik beilleszkedni a zenekarokba, illetve ilyenkor van lehetőség a vonós zenekar szimfonikus zenekarrá való bővítésére más hangszeres növendékek bevonásával. Zenekarunk tagjai az éves rendszeres iskolai koncertek mellett részt vehetnek a szintén évente megrendezésre kerülő, immár évtizedes hagyományra visszatekintő reprezentatív „Tanár-Diák” hangversenyeken is.

Tücsök zenekar

Zenekarunk főleg alsó tagozatos, azaz a vonós hangszereken 2-3 éve tanuló gyerekek számára alakult. Célunk, hogy a gyerekek már a hangszertanulás kezdetén, ezzel párhuzamosan részt vehessenek a társas muzsikálásban, melynek öröme könnyebben átlendíti őket a hangszertanulás kezdeti nehézségein, ezért is fontos és hatékony kiegészítése az egyéni hangszeres óráknak.

A 15-20 tagot számláló együttes hetente másfél órában ismerkedik a zenekari játékkal vonós tanszakunk tanárai, Borlói Ildikó és Várföldi Anna segítségével és vezetésével. Az együttes rendszeresen fellép iskolánk hangversenyein. Az együttesben eltöltött évek előkészítik, felkészítik a gyerekeket az ifjúsági zenekar munkájában való részvételre.