Szolfézstanáraink korszerű tanítási módszerekkel adják át az elméleti ismereteket növendékeinknek.
Az alacsonyabb osztályba járó tanulók színes, élvezetes óráikon játékos formában sajátítják el a kottaolvasás fortélyait, ami nagyban hozzájárul a hangszeres órák sikeréhez. Nagy fontosságot tulajdonítunk a kezdő lépéseknek: az előképzős csoportok minél több iskolára való kiterjesztésének, mely elvégzése után a tanulók nagy része folytatja tanulmányait a kiválasztott hangszeren.
A magasabb osztályokba járó tanulók tanáraink segítségével elmélyedhetnek a zeneelmélet rejtelmeiben, és megismerkedhetnek a zeneirodalom remekeivel. A tanszakon belül jól működnek zenetörténet-zeneirodalom csoportjaink. A tehetséggondozás keretében osztályonként külön „B” tagozatos csoportok indulnak, melyek jól szolgálják a beiskolázást, s a versenyeken való részvételt.
A szaktanárok megfelelő technikai felszereltséggel dolgoznak. A szolfézstermek továbbfejlesztése, számítógépekkel való ellátása a közeljövőben a megvalósulás útjára lép, s ez még hatékonyabbá és vonzóbbá teheti az oktatást.
Tanszakvezető: Vincze Pál

A Zeneismeret tanszak tanárai: