Hangszerkölcsönzés

/Kizárólag a Fasang Árpád Zeneiskola növendékei számára/

A zenetanuláshoz elengedhetetlen a mindennapos gyakorlás, ehhez pedig megfelelő állapotú hangszerre van szükség. Iskolánk a hangszerrel nem rendelkező – itt tanuló – növendékek számára kölcsönöz hangszereket. Ez a lehetőség mentesíti a családot a meglehetősen drága hangszerek beszerzésével járó anyagi megterhelés alól, így hozzájuthatnak a gyermek fizikai adottságaihoz, nagyságához megfelelő hangszerhez. (A gyermek fejlődésével, növekedésével párhuzamosan a hangszer mérete is változik, pl a vonós hangszereknél, a gitárnál, fuvolánál, fagottnál )

A kölcsönzés menete: a hangszert tanító tanár kiválasztja a hangszerraktárból a megfelelő hangszert, majd a szülő által kitöltött és aláírt kötelezvény átvétele után átadja azt a növendéknek. A szülő felelősséget vállal a hangszer állapotának megóvásáért, valamint a használat során bekövetkezett hibák javíttatásáért.

A zeneiskolai tanulmányok befejezésekor a hangszert eredeti állapotában köteles a zeneiskola számára visszaszolgáltatni.

Kölcsönözhető hangszerek: hegedű, brácsa, cselló, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, tenorkürt, baritonkürt, harsona, tuba, gitár (korlátozott számban)

Az ütő tanszakos tanulók a Lajtha iskolában berendezett ütős teremben gyakorolhatnak, a hárfán tanuló növendékek számára pedig gyakorlási lehetőséget biztosítunk az iskola központjában.

Nem kölcsönözhető: furulya és zongora.

A furulyán tanulóknak saját hangszert kell beszerezniük.

A zongorára jelentkezők közül a felvételi vizsgán elsőbbséget élveznek azok, akik saját, hagyományos (nem elektromos) zongorával illetve pianinoval rendelkeznek.

Hangszerkölcsönzési felelős: Romos Gabriella ig.h.

Hangszerkölcsönzési ügyintézés ideje:

Hétfő – Kedd – Csütörtök: 9.30 – 12.30 és 14.00 – 16.30

Telefonon történő egyeztetés alapján más időpont is lehetséges

____________________________________________________________________________________________________________________________

Kotta-, könyv- és hangzóanyag kölcsönzés

/Kizárólag a Fasang Árpád Zeneiskola pedagógusai számára/

Iskolánkban gazdagon felszerelt könyv- és zeneműtár áll a pedagógusok rendelkezésére, amely hozzájárul a magas színvonalú zenetanításhoz.

A könyv- és zeneműtár nem nyilvános könyvtárként működik, a szolgáltatást kizárólag az iskola dolgozói vehetik igénybe. Amennyiben a növendék számára tervezett kottaanyag nem szerezhető be a kereskedelemben, és az iskolai könyvtárban fellelhető, akkor a pedagógus kikölcsönözheti és a tanuló rendelkezésére bocsáthatja.

A hagyományos lemezek, a CD-k és DVD-k a zenetörténet valamint a zeneirodalom órákon nyújtanak segítséget a tananyag elsajátításában, a zeneművek megismerésében.

Könyvtáros: Kozma István