KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÓINK FELAJÁNLÁSAIT!

Kérjük, hogy – lehetőségeikhez mérten – a jövőben is segítsék alapítványunkat, és

személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával  járuljanak hozzá

alapítványunk sikeres működéséhez!

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Számlaszám: 10400195-01918058-00000000

 

Adószám: 19668978-1-43

(adóbevalláshoz mellékelt adatlapra írandó)

 

Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítvány

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Iskolánk alapítványa, a Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítvány 1991 óta működik. Alapításának célja, a Fasang Árpád Zeneiskola programjainak, növendékeinek és pedagógusainak segítése, támogatása.

Az alapító okiratban foglaltak szerint az Alapítvány támogatja

a zenei táborok költségeihez való hozzájárulást,

a zenei nevelést elősegítő rendezvények szervezését és lebonyolítását,

az iskola hagyományainak ápolását,

hangszerek vásárlását, karbantartását,

a kiemelkedő növendékeink év végi jutalmazását.

__________________________________________________________________________

Az Alapítvány Kuratóriuma:

Elnök:

Dr. Szentkirályi Aladár Miklós

Tagok:

Kovács Erika

Sitkuné Schönek Márta

Dr. Wenszky Nóra

____________________________________________________________________________________________________

alapitvany_beszamolo_2017

alapitvany_beszamolo_2016

alapitvany_beszamolo_2015

2013_ev_beszamolo_alapitvany