Dél-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-Pesti Tankerületi Központ 

Csepeli Fasang Árpád Zenei AMI-gitártanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 Budapest, Posztógyár utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gitár oktatás megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, gitártanár szakon szerzett végzettség,
  •       -büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       – iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
  •       -szakmai önéletrajz
  •       -erkölcsi bizonyítvány sikeres elbírálás esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szentkirályi Aladár intézményvezető nyújt, a 06-1-427-0368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Dr. Szentkirályi Aladár intézményvezető részére a info@fzi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 4.

Kategória: Hírek